EN TOEN WAS ER CORONA

Een beeldverslag van een periode waarin het leven wat wij kenden volledig op zijn kop werd gezet. Het gevolg , een groot menselijke lijden, angst, onzekerheid, maatschappelijke ontwrichting en polarisatie van denkbeelden.

Nu de serie en hopelijk ook de pandemie zijn einde nadert, ben ik op zoek naar een plek waar ze tot hun recht komen en voor het publiek toegankelijk zijn.

De Ontkenning
Het beeld met de vleermuis is begin 2020 gemaakt toen de uitbraak in Wuhan in het nieuws kwam en wij nog dachten dat het een lokaal probleem zou blijven. In werkelijkheid was de verspreiding over de wereld al begonnen.
De Ontwrichting
Dit beeld geeft weer hoe wij in de wereld overrompeld door de vele besmettingen, wat tot veel, dode en maatschappelijke ontwrichting heeft geleid.
De zoektocht
De zoektocht van de mensheid en farmacie naar een remedie. Disneys lampje is de verpersoonlijking van de onderzoekers.
De volgende golf
Ondanks alle maatregelen is een tweede golf niet te voorkomen. Corona is aan het muteren.
De dans met de hamer
De hamer en de dans is geïnspireerd op een publicatie van Thomas Pueyo.
De hamer stelt alle mogelijk overheidsmaatregelen voor om de verspreiding van het virus in te dammen van mondkapje tot volledige lockdown.
De dans is de opeenvolging versoepelingen en beperkingen.  
Mutaties
Het voorlopig laatste beeld toont het gevaar van het ontstaan van besmettelijkere varianten.
Het Vaccin
Helemaal aan onze verwachtingen heeft het niet gedaan.
Evaluaties van het Corona Dashboard